Vážení klienti, vo štvrtok 29. augusta 2019 bude naša ordinácia zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Veterinárna starostlivosť

Zdravotná karta

Pre riadne poskytovanie veterinárnej starostlivosti je nevyhnutné poznať nielen momentálny stav pacienta, ale aj jeho anamnézu (predchádzajúce zdravotné ťažkosti, alergie, dedičné predispozície). Preto každý majiteľ zvieratka, ktorý má záujem o naozaj kvalitné ošetrenie, má možnosť absolvovať pri prvej návšteve Wellvetu vstupné vyšetrenie, pri ktorom veterinárny lekár vykoná podrobnú prehliadku zvieratka a získa potrebné informácie. Po absolvovaní vstupnej prehliadky bude mať takýto pacient zavedenú svoju Zdravotnú kartu zvieraťa, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie a kontaktné údaje majiteľa. Do Zdravotnej karty zvieraťa sa budú zapisovať údaje o vykonaných ošetreniach a predpísaných liekoch, očkovania a absolvované preventívne prehliadky. Zaregistrovaní zákazníci budú pravidelne informovaní o odporúčaniach veterinára v súvislosti s výskytmi rôznych parazitov a chorôb v danom období a tiež o novinkách z oblasti zdravia a správnej výživy, ktoré prispejú k lepšej starostlivosti o zvieratká aj bez návštevy ambulancie.

Prevencia

Dôraz na prevenciu je jedným zo základných pilierov zdravia Vášho zvieraťa. Zmyslom je odhaliť včas možné zdravotné ťažkosti, ktoré sa ešte nemusia výraznejšie prejavovať. Wellvet chce podporovať aktívny prístup k starostlivosti o zdravie zvierat, preto všetkým majiteľom, ktorí majú predplatenú kartu Wellvet poskytujeme jedenkrát v roku preventívnu prehliadku bezplatne.

Diagnostika

Wellvet sa predovšetkým orientuje na včasnú a správnu diagnostiku, ktorá je vo veterinárnej medicíne tým najdôležitejším ohnivkom v reťazci smerujúcej k úspešnému riešeniu ochorenia zvieracieho pacienta. Hľadanie správnej diagnózy je u zvierat často ťažké, ale zároveň je pre nás aj výzvou. Odborné vyšetrenie zabezpečujeme s využitím moderných diagnostických techník a postupov.

Terapia

Po diagnostikovaní problému nastupuje liečba. Vo Wellvete sme vybavení na zvládnutie všetkých bežných ochorení, máme zriadenú operačnú miestnosť s kvalitným prístrojovým vybavením na vykonávanie operačných zákrokov a osobitnú časť so zariadením na pooperačnú hospitalizáciu. Vykonávame všetky veterinárne zákroky, v prípade vysoko špecializovaných operácií spolupracujeme s renomovanými odborníkmi na Slovensku aj v Čechách.