Wellvet logo 2020

Veterinárna starostlivosť

Prevencia

Dôraz na prevenciu je jedným zo základných pilierov zdravia Vášho zvieraťa. Zmyslom je odhaliť včas možné zdravotné ťažkosti, ktoré sa ešte nemusia výraznejšie prejavovať. Wellvet chce podporovať aktívny prístup k starostlivosti o zdravie zvierat, preto všetkým majiteľom, ktorí majú predplatenú kartu Wellvet poskytujeme jedenkrát v roku preventívnu prehliadku bezplatne.

Diagnostika

Wellvet sa predovšetkým orientuje na včasnú a správnu diagnostiku, ktorá je vo veterinárnej medicíne tým najdôležitejším ohnivkom v reťazci smerujúcej k úspešnému riešeniu ochorenia zvieracieho pacienta. Hľadanie správnej diagnózy je u zvierat často ťažké, ale zároveň je pre nás aj výzvou. Odborné vyšetrenie zabezpečujeme s využitím moderných diagnostických techník a postupov.

Terapia

Po diagnostikovaní problému nastupuje liečba. Vo Wellvete sme vybavení na zvládnutie všetkých bežných ochorení, máme zriadenú operačnú miestnosť s kvalitným prístrojovým vybavením na vykonávanie operačných zákrokov a osobitnú časť so zariadením na pooperačnú hospitalizáciu. Vykonávame všetky veterinárne zákroky, v prípade vysoko špecializovaných operácií spolupracujeme s renomovanými odborníkmi na Slovensku aj v Čechách.

WELLVET Card

Karta WELLVET je určená pre majiteľov všetkých druhov spoločenských zvierat (najmä psov a mačiek), ktorí majú záujem zabezpečiť svojim zvieratám veterinárnu starostlivosť za zvýhodnených podmienok. Ocenia ju určite najmä tí, ktorým na ich zvieratku záleží a dbajú o pravidelnú starostlivosť o jeho zdravie.
Zakúpením WELLVET Card získate nárok na:

  • bezplatnú preventívnu prehliadku Vášho zvieratka 1 x do roka
  • bezplatné vykonanie drobných zákrokov
  • zľavu 10% na niektoré z najčastejšie vykonávaných úkonov
  • zľavu 15% na očkovanie psov, mačiek a králikov

Cena WELLVET Card

Cena závisí od počtu zvierat, pre ktoré chcete zvýhodnené služby využiť. Zvieratká nemusia byť jedného živočíšneho druhu.

  • Hodnota WELLVET Card (verzia Single), ktorá je určená pre majiteľov 1 zvieratka, je 25 EUR.
  • Hodnota WELLVET Card (verzia 2+), ktorá je určená pre majiteľov 2 a viacerých zvierat, je 40 EUR.

Karta je platná jeden rok od zaplatenia.

Pri predlžovaní platnosti WELLVET Card na ďalší rok, platí klient pôvodnú cenu karty, t.j. 20 EUR za verziu Single, resp. 35 EUR za verziu 2+.

Dostupnosť karty

WELLVET Card si môžete zakúpiť priamo vo WELLVET-e.
Podrobnejšie informácie a obchodné podmienky sú Vám k dispozícii vo WELLVET–e. Pokiaľ nám napíšete, radi Vám ich zašleme mailom na Vašu adresu.

Hostpitalizácia

Hospitalizácia je štandardnou súčasťou veterinárnych kliník a nemocníc. Možnosť nechať zviera po komplikovanejšom zákroku pod dohľadom odborníka znižuje riziko pooperačných komplikácií a umožní prípadné problémy okamžite riešiť. Pretože prvé hodiny po operácii zvierací pacient vyžaduje sústavnú zvýšenú pozornosť, zriadili sme vo Wellvete aj hospitalizáciu pre pooperačné prípady.

Zdravotná karta

Pre riadne poskytovanie veterinárnej starostlivosti je nevyhnutné poznať nielen momentálny stav pacienta, ale aj jeho anamnézu (predchádzajúce zdravotné ťažkosti, alergie, dedičné predispozície). Preto každý majiteľ zvieratka, ktorý má záujem o naozaj kvalitné ošetrenie, má možnosť absolvovať pri prvej návšteve Wellvetu vstupné vyšetrenie, pri ktorom veterinárny lekár vykoná podrobnú prehliadku zvieratka a získa potrebné informácie. Po absolvovaní vstupnej prehliadky bude mať takýto pacient zavedenú svoju Zdravotnú kartu zvieraťa, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie a kontaktné údaje majiteľa. Do Zdravotnej karty zvieraťa sa budú zapisovať údaje o vykonaných ošetreniach a predpísaných liekoch, očkovania a absolvované preventívne prehliadky. Zaregistrovaní zákazníci budú pravidelne informovaní o odporúčaniach veterinára v súvislosti s výskytmi rôznych parazitov a chorôb v danom období a tiež o novinkách z oblasti zdravia a správnej výživy, ktoré prispejú k lepšej starostlivosti o zvieratká aj bez návštevy ambulancie.